INNLEDNING

Disse vilkårene regulerer bruk av alle tjenester som tilbys av Lofoten Gaver og Brukskunst AS og datterselskaper eller merkenavn (“LGB”), herunder gave.no, lofotengaverogbrukskunst.no, moltemor.no, ensmak.no, gavemessa.no og lofotenharbor.com

Fra tid til annen vil vi oppdatere disse vilkårene. Ved større endringer vil vi informere deg direkte om oppdateringen gjennom en epost til den epostadressen du har oppgitt ved registrering.

Disse vilkårene suppleres av vilkårene for bruk av innloggings- og betalingstjenesten til lofotenharbor.com. Vi oppfordrer deg til å lese vilkårene i sin helhet, blant annet for å forstå hvordan dine personopplysninger behandles av LGB.

Enkelte tjenester kan ha egne, spesifikke vilkår som i noen tilfeller kan overstyre vilkår som er oppgitt her. Disse vil det opplyses om ved første gangs innlogging.

LGB SINE BETALINGSTJENESTER

A) BESTILLING OG BETALING

Gjeldende alternativer og priser finner du på våre nettsider. Tjenester som er MVA-pliktige er oppgitt med priser som inkluderer MVA. Aldersgrensen for bestilling av betalingstjenester er 18 år, LGB forbeholder seg retten til å endre priser på våre tjenester og produkter uten  varsel. Prisendringene kan varsles gjennom e-post/SMS eller elektroniske kunngjøringer.

B) ANGRERETT

I henhold til norsk lov har du 14 dagers angrerett for tjenester som bestilles over internett. Angrerett gjelder ikke for produkter eller tjenester som er tatt i bruk, jf. angrerettloven § 19 bokstav b.

Ved bruk av angreretten må du gi melding til oss innen angrefristen – merk brevet/e-posten med “Angrerett”. Du finner kontaktinformasjon i bunnen av disse vilkårene. Eventuell innbetalt avgift vil bli tilbakebetalt innen 30 dager. Du finner mer om angrerettloven her http://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2000-12-21-105.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Ved å akseptere disse brukervilkårene samtykker du til at LGB kan handle i tråd med følgende vilkår og vår personvernerklæring.

OPPHAVSRETT - RETTIGHETER TIL INNHOLD

All opphavsrett, varemerke rettigheter, patentrettigheter og eller andre immaterielle rettigheter knyttet til LGBs tjenester og produkter innehas av LGB og evt. våre samarbeidspartnere. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere eller på annen måte mangfoldiggjøre slikt innhold uten avtale med LGB. Dersom du poster eller sender stoff i form av f.eks. tekst, bilder eller video til LGB, samtykker du til at LGB har rett, men ikke plikt, til å publisere materialet og kan bruke og redigere det slik vi ønsker på alle LGBs platformer. LGB har ingen plikt til å returnere fysisk innsendt materiale tilbake til deg.

OMGÅELSE AV SIKKERHETSSYSTEMER

Du kan ikke forsøke å omgå LGBs sikkerhetssystemer ved å benytte andre medlemmers medlemsopplysninger, eller gi dine medlem opplysninger til andre. Forsøk på brudd mot våre sikkerhetsmekanismer eller datainntrengning kan være straffbart. LGB vil undersøke inntrengning og forsøk på inntrengning, og kan ved behov involvere myndighetene for å håndtere denne typen lovbrudd.

BARN OG MINDREÅRIGE

Vi gjør vårt ytterste for at alt innhold er barnevennlig, men vi kan ikke garantere for at innholdet på våre internettsider ikke kan virke støtende på barn og mindreårige. Vi anbefaler at mindreårige opplyser sine foresatte om sin bruk av våre internettsider.

ANSVAR VED NEDETID ELLER TEKNISKE PROBLEMER

LGBs tjenester/internettsider kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av vedlikehold eller av andre grunner. LGB vil i den grad det er praktisk bestrebe seg på å gi brukerne informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten. LGB er uansett ikke under noen omstendighet ansvarlig for eventuelle konsekvenser eller tap som følge av at tjenestene ikke kan benyttes som forutsatt.

FRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV ANSVAR

Innhold, informasjon, produkter, tjenester osv. på våre tjenester tilbys uten garantier i forhold til deres funksjon, kvalitet, anvendbarhet for avsatt formål, sikkerhet eller riktighet. LGB og våre samarbeidspartnere kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for skader (inklusive direkte eller indirekte skader) forårsaket ved bruk av våre tjenester. Dette gjelder dog ikke dersom LGB eller samarbeidspartnere har påført deg skade med hensikt eller gjennom grov uaktsomhet. Fraskrivelsene i dette punktet gjelder i den grad annet ikke følger av gjeldende lov.

SAMTYKKE TIL MARKEDSFØRING

Så lenge du har et aktivt kundeforhold til LGB vil vi kunne sende deg markedsføring i form av nyhetsbrev eller lignende basert på kundeforholdet mellom deg og LGB. Dersom du ikke ønsker å motta slik markedsføring basert på kundeforholdet kan du gi beskjed til oss om dette til oss, eller ved å følge avmeldingslenken i markedsføringshenvendelsene du mottar. Hvis du ikke har et aktivt kundeforhold til LGB vil du bare motta slik markedsføring dersom du har gitt samtykke til det.

BRUDD MOT DISSE VILKÅRENE

Vi har rett til umiddelbart og uten foregående meddelelse å avslutte eller fryse din brukerkonto og alle aktuelle betalingstransaksjoner, dersom du bryter med noen av bestemmelsene i disse allmenne vilkår, eller om vi med god grunn mistenker at så er tilfelle.

KONTAKT

E-post: post@gave.no

Telefon: 760 81 312 (hverdager mellom kl. 10.00-16.00)